Bezruchdans: #77

17/01/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

29/03/2022

Bezruchdans: #56

24/02/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #59

14/07/2023

So Fresh, So Clean: EP27