Bezruchdans: #77

17/01/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

20/02/2021

Ładne Piosenki: #17 – Wywiad: Czyjeś Dzieci

12/06/2022

Tutaj są smoki: #19 Kobiecość