Bezruchdans: #77

17/01/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

16/08/2022

Bezruchdans: #66

21/06/2022

Bezruchdans: #62

28/09/2021

Bezruchdans: #43