Bezruchdans: 76

03/01/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

02/09/2021

Muzyczny Niecodziennik: #39

03/01/2023

Gramy Damy: #33