Bezruchdans: 76

03/01/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

21/12/2021

Bezruchdans: #49

10/03/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #61