Bezruchdans: #85

09/05/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

14/03/2020

Nowa Ściana Wschodnia: wybudzenie w/ Pleśnią Tkane