Bezruchdans: #85

09/05/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

22/02/2021

TYGIEL MOGIEL: #4 – CO TO BYŁ ZA ROK (BEZ GADANIA)

30/07/2022

nieśmiałość.: #26 Odpoczynek w lesie

27/08/2022

śpioszenie: #6 ładny widoczek