Bezruchdans: #79

14/02/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

05/05/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #69

26/10/2021

Bezruchdans: #45

21/11/2023

Skrzaty: jak to możliwe?