Bezruchdans: #79

14/02/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

18/01/2022

Bezruchdans: #51

13/07/2021

zaczynamy się kołysać: po raz szesnasty (z Ritą)