Bezruchdans: #41

31/08/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

05/07/2021

Koncertowe Lato: Morświn i dobra muzyczka

15/06/2021

dancing in dystopia: #10 – stawanie się ziemią