Bezruchdans: #45

26/10/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

02/04/2020

Neil Milton Listens To…: #18 Music of Chemikal Underground: 1

16/04/2020

Pasmo gościnne: Weronika Szczawińska