Bezruchdans: #45

26/10/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

08/09/2022

Audycja za trzy złote: Pittsburgh’s Indie Rock

29/12/2020

A.D.A. wieczorową porą: #18

17/01/2021

UNDERTONE: Best of 2020, PT II