Bezruchdans: #60

24/05/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

14/11/2019

Neil Milton Listens To…: #10 Songs That Inspired R.E.M.’s Monster pt. 1

16/08/2020

Ktoś ruszał moje płyty: #9 – W słoneczny dzień