Bezruchdans: #60

24/05/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

13/09/2020

Ktoś ruszał moje płyty: #10 – Koniec lata. Piosenki dziewczyn

01/09/2019

If You’re Feeling Sinister: #1

22/12/2020

Bezruchdans: #24