Bezruchdans: #61

07/06/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

19/12/2020

Fourth World Music: #26 – Podsumowanie 2020 cz. 2

11/11/2020

00’s VELVET TAKEOVER: #45