Bezruchdans: #62

21/06/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

17/05/2021

Manic Monday: #014 Spring to Life

02/11/2021

Inne tańce: 29 Ładne gitarowe piosenki