Bezruchdans: #62

21/06/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

17/12/2020

Kawa z Panem Winylem: #24 STREAMING-CD-WINYL #4

10/03/2021

Tagline.: #8 Single 2020

16/06/2024

Too Much to Dream: #20 Palimpsest