Bezruchdans: #63

05/07/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

20/08/2020

Muzyczny Niecodziennik: #13

11/11/2021

Muzyczny Niecodziennik: #44

12/07/2022

dancing in dystopia: #21 audycja księżycowa