Bezruchdans: #63

05/07/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

10/12/2020

Muzyczny Niecodziennik: #21

19/04/2022

Inne tańce: dzień dobry