Bezruchdans: #63

05/07/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

17/02/2022

Muzyczny Niecodziennik: #51 Walentynki

13/10/2021

Drgania: #10 – Temu, kto nie może