Bezruchdans: #64

19/07/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

05/01/2024

Świergoty: #9. Spokojne wejście w Nowy Rok

21/11/2023

Skrzaty: jak to możliwe?