Bezruchdans: 88

20/06/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

07/02/2024

dust bunnies: 12 // factory rituals

05/04/2023

W poruszeniu: #18 random przed sezonem

12/08/2020

Lado w Mieście 2020: Polmuz