Bezruchdans: 90

18/07/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

15/02/2022

Bezruchdans: #53

06/10/2020

Ładne Piosenki: #13 – Jesień

05/05/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #69