Bezruchdans: 98

07/11/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

03/03/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #60

04/08/2022

Lado w Mieście 2022: plejka Róży