białko

Mariusz Chojnowski
co cztery tygodnie w niedziele o 15:00

Pierwszy oficjalny bastion oporu przed nieuchronnym zalewem kulturopodobnych tworów wyrzężanych przez AI.

Muzyka, literatura, podróż, eksperymenty, romanse i performanse – tylko przez ludzi i tylko dla ludzi.

Pełne zanurzenie w najświetniejszej przeszłości gatunku, gdzieniegdzie pogłębiona refleksja nad przejawami cokolwiek ułomnymi. Trochę gadania na temat, ale głównie obok.

odcinki (16)


12/05/2024

białko: wystąpienie XIV

14/04/2024

białko: wystąpienie XIII

17/03/2024

białko: wystąpienie XII