Całego ciała: #15

03/10/2020
Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA)

W tym odcinku Krystyna Kacpura, dyrektorka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny rozmawia z Kazimierą Szczuką, krytyczką literacką, literaturoznawczynią, uczennicą i przyjaciółką Marii Janion o zmarłej 22 sierpnia tego roku wybitnej naukowczyni, krytyczce literackiej i ikonie polskiego feminizmu.

„My z niej wszystkie” – tymi słowami uczennice Marii Janion pożegnały swoją Wielką Nauczycielkę.
Co przekazała i uświadomiła kobietom? Dlaczego, jej zdaniem rewolucja jest kobietą? Jak oceniała obecną sytuację polityczną i społeczną w kontekście praw kobiet? W jaki sposób angażowała się w walkę o prawa kobiet? W jaki sposób Jej uczennice będą kultywować pamięć i promować twórczość literacką Marii Janion?

Audycja Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

podobne odcinki

11/06/2021

Którędy do wyjścia: #10: Biblioteka Azyl

15/04/2021

PRZESTRZEŃ KRZYKU: ODC. 3

31/08/2021

Let’s talk about sex: O zdrowiu seksualnym