Całego ciała: #9

21/03/2020
Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA)

Aleksandra Magryta, koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem rozmawia z Urszulą Grycuk, prawniczką, koordynatorką ds. rzecznictwa międzynarodowego w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz współautorką wydanego przez WKRW raportu o Ordo Iuris pt. „Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?”.
Dowiedz się, jak działa Ordo Iuris i komu zagraża. Poznaj ich międzynarodowe i krajowe powiązania międzynarodowe. Naucz się rozpoznawać ich strategie i rozszyfrowywać przekazy.
Raport w wersji pełnej i skróconej do pobrania na wielkakoalicja.pl/ordo-publikacja.
#WKRWDemaskujeOrdoIuris

traklista
  • Natalia Przybysz - Ogień
podobne odcinki

16/08/2021

Beats of Solidarity: Kongresono: kierunek_troska

27/10/2020

Paznokciami Po Tablicy: #24 – enough is enough