Całego ciała: #8

22/02/2020
Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA)

Lila Religa rozmawia z Joanną Pietrusiewicz, prezeską Fundacji Rodzić po Ludzku o rodzeniu i prawach osób w ciąży.
Dowiecie się m.in.:
– jak wygląda sytuacja na polskich porodówkach,
– jak zadbać o godny poród i egzekwować należne prawa,
– jak wziąć udział w oddolnej cichej rewolucji na rzecz lepszej opieki okołoporodowej.

podobne odcinki

16/03/2021

Kocham w życiu trzy rzeczy…: #1 Rajdy Pań

16/05/2020

Całego ciała: #10

31/08/2021

Let’s talk about sex: O zdrowiu seksualnym