Call me by your name

Jędrek G.

Powinniście spostrzegać jedynie to, co istnieje na zewnątrz was oraz w waszym wnętrzu. Na zewnątrz istnieją obiekty, w środku zaś myśli. Macie patrzeć na to w sposób wolny od wszelkich oczekiwań. Nie istnieje żaden cel tego postrzegania. Po prostu spostrzegacie. Jesteście świadkami wolnymi od przywiązań. Ta obserwacja, ta uważność wprowadza was w przestrzeń spokoju, pustki, w przestrzeń wolną od myśli. Spróbujcie tego, a pojawi się poznanie. Po rozpuszczeniu myśli budzi się świadomość.

odcinki (8)


03/12/2021

Call me by your name: 8 / Une femme mariée

10/09/2021

Call me by your name: 7 / Geborgenheit

13/08/2021

Call me by your name: 6 / Najpiękniejsza katastrofa

16/07/2021

Call me by your name: 5 / Deus Ex Machina

18/06/2021

Call me by your name: 4 / mississippi burning

21/05/2021

Call me by your name: #3 Afterglow