Call me by your name: #2 PRESENCE

23/04/2021
Jędrek G.

Opisano wymiary psychologicznej obecności: ludzie czują się i są uważni, połączeni, zintegrowani i skoncentrowani na pełnieniu swoich ról. Omówiono też dynamikę związaną z psychologiczną obecnością w pracy, odzwierciedlającą zarówno wymiar indywidualny, jak i systemowy. A ja omawiam obecność poszczególnych ludzi w moim życiu konkretnymi utworami muzycznymi.

podobne odcinki

09/05/2020

Fourth World Music: #10 – Fourth world, fourth way

14/09/2022

Pielesze: s04e04//lubię spać w ambientach innych ludzi