Exstasis Herb

erretehtaamorte
co cztery tygodnie w niedziele o 00:00

Powrót do źródła natury, prymitywizmu, osobliwej obecności, przenikania się codzienności z mistycyzmem. Cykl audycji muzycznych inspirowanych magią roślin, siłami natury, kosmosem. Osobiste doświadczenia, nasiąkania alkaloidami i dźwiękami.

odcinki (20)