Exstasis Herb

erretehtaamorte
co cztery tygodnie w niedziele o 00:00

Powrót do źrodla natury, prymitywizmu, osobliwej obecności, przenikania się codzienności z mistycyzmem światów sacrum profanum. Cykl audycji inspirowanych magią roślin siłami natury kosmosem.
Osobiste doświadczenie nasiąkania alkaloidami i dźwiękami.

odcinki (14)