Godzina duchów: #22 ANTI WAR DANCE

17/03/2022
Izabella Wolf

Rytualny taniec połączenia się z ziemią i ludźmi.
Nie dla jakiejkolwiek formy opresji, przeciwko imperializmowi i patriarchatowi. Taniec niech nas wyzwoli i ocali.

podobne odcinki

30/07/2022

śpioszenie: #4 przemieszczanie się

07/10/2021

Audycja za trzy złote: Best of Summer – selekcja