Godzina duchów: #5 – Utopia

03/09/2020
Izabella Wolf

Mimo, że często można poddać się ciężarowi dystopijnej wizji świata, tańczymy dalej. Era Wodnika powoli wkracza, wraz z nią dekolonizacja świata – uczymy się od siebie nawzajem, jesteśmy świadkami swobodnego przepływu informacji. Ta audycja to hołd dla wykonawców z całego świata, gdy muzyka staje się polityczna, a nie jest tylko rozrywką. Wolność dla Białorusi! Wolność dla Palestyny!

Although we feel like we can surrender to the heaviness of dystopian reality, we still rise (and dance). The age of Aquarius is coming, and with that the decolonization of the world – we learn from each other, we are the witness of free information flow, independent mediums. This podcast is a tribute to the artists from the whole world and their spirits. The music becomes political not only a plain entertainment. Freedom for Belarus! Freedom for Palestine!
more: @ghostsofforgottenlands