Klimatyzator: #8 – Woda, susza, retencja

15/06/2021
Łódzki Klimablok

Czy to, że wiosna była deszczowa, oznacza, że możemy ogłosić „koniec suszy”? Czym jest retencja i jak pomóc ją utrzymać w mieście i poza miastem? Jaki wpływ na stan wód gruntowych mają kopalnie odkrywkowe? Czy indywidualne działania na rzecz ograniczenia śladu wodnego mają znaczenie dla środowiska? O tym wszystkim opowie dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Centrum Ekohydrologii PAN, autor bloga „Świat wody”.

podobne odcinki

14/03/2021

Pasmo dla Ziemi: Greenpeace #5

14/09/2019

Materie: #2 Mikrobiom