Let’s Play

Łukasz Warna-Wiesławski

Przyjrzymy się krytycznym okiem grom wideo i tropom, jakimi się posługują. Porozmawiamy o klasyce i premierach oraz trudnej miłości do Nintendo. Posłuchamy też muzyki z gier i porozmawiamy z gośćmi: twórcami i pasjonatami.