nauka (127)
04/04/2024

pssst: #110: szanon trzech ciał

21/03/2024

pssst: #109: WYSPA EGO

22/02/2024

pssst: #107: cödziennosc

08/02/2024

pssst: #106: DIDI PENROŁZ

11/01/2024

pssst: #104: SZTUCZNA INTEinteNCJA