Mowa domowa: #39: Rodziewiczówna

13/03/2023
Karolina Felberg

„Mowa domowa” to godzinne gadanie o zjawiskach realnych, lecz nieweryfikowalnych. W trzydziestym dziewiątym odcinku audycji porozmawiam z dziennikarką i publicystką Emilią Padoł o „gorącej duszy” Marii Rodziewicz(ównej) . Zapraszam!

podobne odcinki

02/06/2021

Godzina Szumu: #36 Piotr Kosiewski, Kuba Szreder

12/11/2021

Ile właściwie było wielkich artystek?: #3 / Pierwsza – Zofia Baltarowicz-Dzielińska

09/07/2021

Którędy do wyjścia: #11 Bazhena Shamovich