Odmienne Stany: #26(126)

24/08/2020
Karolina Pietras
traklista
  • 1. Robin Saville - Bojagi
  • 2. Robin Saville - The Deepdale Halophyte Economy
  • 3. Łukasz Poleszak - Surorganic
  • 4. Paradise Cinema - Possible Futures
  • 5. JeGong - Stable Off
  • 6. Błoto - Rzepień
  • 7. Chryste Panie - Aeon/Aeoiau
  • 8. Chryste Panie - Wejście
  • 9. Wodorosty - Zawsze podczas wędrówki
podobne odcinki

20/12/2021

Pleśnią Tkane: #23 – Przejście

19/02/2022

Symfonia somnambulika: #6 / sub rosa