Pasmo dla Ziemi: Nyeleni #2

25/10/2020
Agata DyczkoWirtualne Muzeum AntropocenuKuba Buks

Permakultura to gałąź projektowania, która czerpie wzory z ekosystemów naturalnych i tworzy zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze. Permakulturowa święta trójca obowiązująca wszystkich jej zwolenników to: troska o Ziemię i dbałość o to, aby wszystkie systemy życia mogły przetrwać i się rozwijać, troska o ludzi i o to, by mieli dostęp do niezbędnych dóbr, a także sprawiedliwy podział nadwyżek, wynikający z przekonania, że zdrowe systemy naturalne wykorzystują nadwyżki do wyżywienia innych.

Za ojca tej metody uważa się Billa Mollisona, który na narzekania okolicznych rolników, że nawiedzają ich plagi ślimaków, odpowiadał: Nie macie za dużo ślimaków, macie za mało kaczek, które by je zjadały. Resztę opowie Wam Joanna Bojczewska – ogrodniczka, edukatorka permakultury i agroekologii. Prowadziła własną uprawę (typu market garden) EKOPOLETKO w Stryszowie, jest także absolwentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie, a ostatnio dowodziła zespołem projektującym Ptasią Dolinę na Dolnym Śląsku. I właśnie tam udało nam się ją namówić na rozmowę.

podobne odcinki

31/01/2021

Pasmo dla Ziemi: Greenpeace #4

28/11/2020

Królestwo roślin i zwierząt: #12 – W ilustracji z Kasią Walentynowicz