pssst: #71: mięso

08/09/2022
Wojtek KrzyżanowskiRobert Gogol
Próbowaliśmy nie rozmawiać o mięsie ale to już 71 odcinek i się wymsknęło. Jemy obiad. Uważamy, że jedzenie mięsa jest rzeczą etycznie okropną.
podobne odcinki

23/09/2021

Avant Art Festival 2021: Rozmowa z Kostasem II

08/09/2021

17th Mózg Festival: Rozmowa ze Sławkiem Janickim