Reisefieber: #64 Preludium końca

23/06/2021
Zofia Janina Borysiewicz

Koniec jest naturalną koleją rzeczy. Każda podróż dobiega kresu. Również niespieszne podróże na interesowych falach. Za dwa tygodnie spotkamy się po raz ostatni. Przynajmniej na jakiś czas…

podobne odcinki

27/02/2021

Fourth World Music: #31 – Ghédalia Tazartès 1947-2021