Słysz… architekturę!

…to konkurs na reportaż radiowy o architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcach, organizowany przez Fundację Bęc Zmiana we współpracy z m. st. Warszawa.

Celem konkursu jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju nowej formy opowiadania o mieście, architekturze i jej twórcach. Tak jak ewoluuje nasze rozumienie przestrzeni oraz zmienia się myślenie architektów, tak i rozmowa o architekturze Warszawy powinna znaleźć nowe kanały i sposoby opisywania doświadczeń. Forma dźwiękowych opowieści przeżywa obecnie renesans, dlatego proponujemy otwarcie platformy spotkania architektury i dźwięku w wydaniu radiowego reportażu.

Zwróćcie swoje mikrofony w stronę warszawskich placów budowy, zajrzyjcie do pracowni, w których opracowywane są koncepcje dla miasta, wsłuchajcie się w jego rytm, spróbujcie uchwycić dzisiejszą Warszawę w słowno-muzyczno-dźwiękowych utworach.
Więcej informacji oraz regulamin znajdziecie na stronie internetowej konkursuTermin nadsyłania zgłoszeń: 06.09.2020.

odcinki (3)