Splot: Gruchot

19/12/2022
Baczyński / Gruchot / Weber

Tam, kie­dy w ci­chą
noc du­cho­wie czar­ni
W śnie­go­wej krę­cą się bu­rzy
i wi­chrze,
Ja­sna ko­lę­da w przy­ćmio­nej
pie­kar­ni
Pła­ka­ła — w ryt­my ubra­na
naj­lich­sze.

podobne odcinki

20/01/2022

Gnostic Methods: #16 – Universo

25/11/2021

Muzyczny Niecodziennik: #45