WIDMA: #14

08/01/2020
Copy CorpoFOQL

Audycja o tym, że w przeszłości czyha wiele nowości.

traklista
 • 1. UNKNOWN
 • 2. La Machine A Rever - X Ray Pop
 • 3. L'Eurosienne - X Ray Pop
 • 4. An Unsolved Exercise In Physics - Lena Platonos
 • 5. Witches - Lena Platonos
 • 6. The Number 9 - Lena Platonos
 • 7. Bloody Shadows From A Distance - Lena Platonos
 • 8. Grisha's Tune - Patrick Cowley
 • 9. UNKNOWN
 • 10. Eisbar - Grauzone
 • 11. UNKNOWN
 • 12. Ich Lieb Sie - Grauzone
 • 13. UNKNOWN
 • 14. Forget Me Nots (12" version) - Patrice Rushen
podobne odcinki

05/02/2020

00’s VELVET TAKEOVER: #5