zasypywanie kanonu: #181: purge.xxx

20/04/2022
Piotr Tkacz

purge.xxx to angielska wytwórnia, która choć trzyma się na uboczu i nie dba o promocję, to przyciąga uwagę kolejnymi przemyślanymi i zaskakującymi wydawnictwami. W audycji skupimy się na albumach z muzyką filmową Takashiego Inagakiego (do filmów Takashiego Ito), Dirka Schaefera (dla Petera Tscherkassky’ego) i Fransa Zwartjesa z Lodewijkiem de Boerem, posłuchamy także Bruce’a Gilberta i Vindicatrixa wraz z New Noveta.

podobne odcinki

06/09/2023

dust bunnies: 1 // kurz i śluz

26/03/2022

INDUSTRIAL BLAST: #2