16th Mózg Festival

Mózg Festival

16 Mózg Festival odbywa się pod hasłem “Sztuka jak droga do rozumienia”.

22-24.10.2020 / Klub Mózg – Bydgoszcz

Sztuka, w szczególności współczesna, jest narzędziem do uruchamiania ukrytych wewnątrz mózgu możliwości rozumienia tego, co nas otacza. Innymi słowy, sztuka nie jest celem samym w sobie, a stanowi narzędzie do osiągania pewnych celów i jako taka pełni ważną funkcję społeczną.

Obcowanie ze sztuką współczesną, często tworzoną podczas występu artysty, sprawia, iż wszyscy biorący udział w akcie tworzenia, zarówno odbiorcy i twórcy, poszerzają swoje zdolności do niezależnego myślenia, a co za tym idzie głębszego rozumienia siebie, żyjących wokół ludzi oraz następujących sytuacji.

Znajomość różnic kulturowych i świadoma akceptacja tych różnic jest także podstawą do porozumienia międzynarodowego.

Jednostka ludzka obcująca na co dzień ze sztuką współczesną, mająca przy tym wiedzę na temat różnorodności kulturowych otaczającej ją społeczności, ma szansę żyć w niej w sposób świadomy, pozbawiony lęków, pełen zrozumienia na potrzeby innych, ze zdolnością do stanowienia o sobie i współobywatelach, jako członek rozwijającego się wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji na: http://festiwal.mozg.pl

odcinki (5)


22/10/2020

16th Mózg Festival: #5 – Aleksandra Słyż & Maks Posio MIX

21/10/2020

16th Mózg Festival: #4 – Pointless Geometry / TJ Copy Corpo MIX

20/10/2020

16th Mózg Festival: #3 – daisy cutter & Jakub Gliński

19/10/2020

16th Mózg Festival: #2 – Roomet Jakapi / Punkt Nihu

16/10/2020

16th Mózg Festival: #1 – Xena666 & Flore404