Całego ciała: #5

15/11/2019
Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA)

Lila Religa rozmawia z Olimpią Ryś, przewodniczącą Seksuologicznego Koła Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentką medycyny i edukatorką seksualną z Grupy Ponton.
O postawach środowiska lekarskiego wobec aborcji, antykoncepcji, in vitro.
O kształceniu studentek i studentów z zakresu zdrowia reprodukcyjnego.
O skutecznej komunikacji na linii lekarsko-pacjenckiej.
O bezprecedensowym evencie – „Bez Tabu. Medyczno-prawnej konferencji o zdrowiu reprodukcyjnym.”

traklista
  • Paulina Przybysz - Dzielne Kobiety
podobne odcinki

25/05/2021

Let’s talk about sex: O masturbacji

16/03/2021

Zahaftowane: #1: Po nitce do Haftu