Czeczota: XXX Żywy trup

12/11/2022
Milena Soporowska

Wyciągane z grobów trupy miały pomagać ludziom w wykonywaniu prozaicznych czynności. Dzięki mocy kapłana voo doo zombie spełniały się m.in. w gospodarstwach domowych, pełniąc rolę darmowej siły roboczej. Do czasu gdy skosztowały soli. Smak przyprawy budził je z letargu prowadząc z powrotem do ciemnej mogiły. Tam mogły wreszcie zaznać spokoju. Czy nam też potrzebna jest szczypta soli? Czy tylko wtedy uda nam się odpocząć?

W najnowszej Czeczocie porozmawiamy o współczesnym statusie “żywego trupa”, hustle culture i wyzwalającej sile tańca.

podobne odcinki

02/10/2020

Którędy do wyjścia: #1 Alicja Czyczel

04/12/2019

Kultura w mieście: #2 Aldona Machnowska-Góra

02/07/2021

Kaczyński o Warszawie: #10: Gdyby tu było miasto przyszłości…