Czerwona Ziemia: #4 – Bezsenny Kosmos

21/11/2020
Adam Majdecki-Janicki

W czwartej audycji Czerwona Ziemia usłyszymy cztery dłuższe formy. Na początek ByZero i Mia Zabelka zabiorą nas do dżungli amazońskiej na spotkanie kosmitów. Tam koncert zagra legendarna grupa Krankschaft z UK z ich „Odą do Słońca”. Następnie Paul van Gogh i Koen de Wit zabiorą nas do świata Hermanna Hesse, a audycję zamknie Meksykański projekt Sleepless Space Crap w utworze Galaxy Girl.

Red Earth # 4 – Sleepless Cosmos
In the fourth broadcast of Red Earth, we will hear four longer forms. For starters, ByZero and Mia Zabelka will take us to the Amazon jungle to meet aliens. The legendary group Krankschaft from UK will play there with their „Ode to the Sun”. Then Paul van Gogh and Koen de Wit will take us to the world of Hermann Hesse, and the broadcast will be closed by the Mexican project Sleepless Space Crap in the song Galaxy Girl.

podobne odcinki

30/10/2020

Chemia z Niemiec: #6 – Die grosse Ekstaze

31/12/2020

Audycja za trzy złote: 2020 – Opus Elefantum

23/10/2020

Pasmo gościnne: METAL – RUBÉN MARINO TOLOSA