Glissando: #39: Wspólnota aktywnych słuchaczy czy zombie?

20/04/2021
Glissando

Wspólnota aktywnych słuchaczy czy zombie? O strategiach aktywizacji i prowokowania publiczności.

Skandale oraz zamieszki na i po koncertach były nieodłącznym elementem historii muzyki. Tymczasem od około lat siedemdziesiątych XX wieku można zaobserwować spadek liczby gwałtownych reakcji publiczności na wydarzenia muzyczne. Czy odpowiedzialność za tę zombifikację ponoszą częściowo neoawangardy i ich dążenia do profesjonalizacji odbiorcy i deprofesjonalizacji artysty? Czy koncert zawsze musi oznaczać sztywny podział na estradę i słuchaczy? Jakie strategie podejmują twórcy i kuratorzy, żeby przełamać bierność odbiorców i przywrócić im sprawczość? Odpowiedzi na te pytania poszuka redaktor #39, którego tematem jest partycypacja, Krzysztof Stefański w rozmowie z badaczką koncertu, krytyczką i kuratorką Moniką Pasiecznik oraz historykiem kultury, performerem i członkiem redakcji magazynu „Glissando” Antonim Michnikiem.

podobne odcinki

12/06/2021

Muzeum na fali: #26 – Zobaczyć własną białość

07/01/2023

Nowa Dekada: #38 Filozofia jest fajna