Godzina Szumu: #49 Kuba Maria Mazurkiewicz

01/12/2021
Karolina Plinta

Śmierć i towarzyszące jej rytuały pożegnania zmarłego to tematy dość dogłębnie przerobione przez humanistykę, jednak w praktyce społecznej sprowadza się ona do odtwarzania konwencji opartych na przestarzałej Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. O możliwościach zmian w prawie pogrzebowym i wizjach pogrzebów przyszłości w 49. odcinku „Godziny Szumu” opowie Kuba Maria Mazurkiewicz, autor wystawy Wyobraźnia funeralna. Wobec polskiego prawa pogrzebowego 1959-2021.

podobne odcinki

01/02/2020

Materie: #10 Żyjnia

25/02/2021

KONTAKT: z Katarzyną Borelowską

01/07/2022

A.S.K.: #7 – Srebrne myśli