Hyper Hyper

Kat Zavada
co cztery tygodnie w piątki o 10:00

Są idee i koncepcje, które dziś wydają się zbyt radykalne, by można było je zaakceptować. Niektóre z nich zostaną zapomniane, a niektóre przebiją się do głównego nurtu i pewnego dnia staną się nową rzeczywistością. W Hyper Hyper bierzemy fingowe koncepty i razem z artystami spekulujemy jak wyglądałby taka rzeczywistość. Audycja w języku angielskim.

odcinki (11)