Jazgot Fal: #40 / COLUMBUS DUO

02/07/2021
Paweł Nałysnik

Audycja poświęcona szeroko pojętej muzyce alternatywnej z zastosowaniem takich kluczy jak: zespoły, muzycy czy wytwórnie płytowe. Każdy odcinek dotyczy innego tematu i stara się pokazać jak najpełniejszy obraz przedstawianego zjawiska.

traklista
 • Columbus Duo – Ville.
 • Thing – Cobweb.
 • Columbus Ensemble – Ingrid.
 • Columbus Ensemble – Na koniec.
 • Columbus Duo – Pleasure.
 • Columbus Duo – Mara.
 • Columbus Duo – C52/53.
 • Columbus Duo – SCH.
 • Columbus Meets Arszyn – 3 tygodnie w drodze.
 • Emiter – Static 2 (Columbus Ensemble).
 • Columbus Duo – Amitie.
podobne odcinki

20/05/2022

Jazgot Fal: #58 / Adam Witkowski

17/06/2022

Jazgot Fal: #60 / MORPHINE

19/11/2021

Jazgot Fal: #45 / OvE