Którędy do wyjścia

Lukas Wojcicki
co cztery tygodnie w piątki o 11:00

Rozmowy z zaproszonymi osobami, praktykami i praktyczkami oraz badaczkami i badaczami sztuk performatywnych nt. polityczności tańca, choreografii i performansu. O kontekstach genderowych, queerowych, etnicznych, uchodźczych, demokratycznych, antyautorytarnych, feministycznych czy ekologicznych sztuk performatywnych z akcentem na taniec i choreografię.

odcinki (18)