Którędy do wyjścia

Lukas Wojcicki
co cztery tygodnie w piątki o 11:00

Rozmowy z zaproszonymi osobami, praktykami i praktyczkami oraz badaczkami i badaczami sztuk performatywnych nt. polityczności tańca, choreografii i performansu. O kontekstach genderowych, queerowych, etnicznych, uchodźczych, demokratycznych, antyautorytarnych, feministycznych czy ekologicznych sztuk performatywnych z akcentem na taniec i choreografię.

odcinki (23)


10/06/2022

Którędy do wyjścia: #23 Refugee Fest

13/05/2022

Którędy do wyjścia: #22 Liliana Zeic

15/04/2022

Którędy do wyjścia: #21 Marta Romankiv

18/03/2022

Którędy do wyjścia: #20 Nie będzie krajbrazu po wojnie

18/02/2022

Którędy do wyjścia: #19 Czarne Szmaty

21/01/2022

Którędy do wyjścia: #18 Wilczyce