MTMA

czuły
co cztery tygodnie w środy o 23:00

…subiektywne podróże po zniekształceniach postrzegania i doświadczania nie/rzeczywistości czasu&przestrzeni materialno-duchowych nie/mieszczących się w sztywnych układach sprecyzowanych systemów ludzkich ograniczonych możliwościami poznawczymi istoty człowieka takiego jak My.

„My Time Machines’ Adventures” znaczy po polsku „Moje Przygody [zainicjowane albumem zespołu Coil pod tytułem] Time Machines”.

Możesz dołączyć do obserwowania zmian w percepcji swojego/ich świata/ów.

odcinki (4)