Pasmo dla Ziemi: Nyeleni #4

09/05/2021
Jaśmina MadejAgata DyczkoKuba Buks

9 maja obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Tym samym promujemy walkę z ubóstwem, wyzyskiem, zmianami klimatycznymi i kryzysem ekonomicznym, którym najbardziej dotknięci są mieszkańcy Globalnego Południa. Mówimy głośno, że praca drobnych wytwórców powinna być szanowana i uczciwie wynagradzana, bo człowiek jest ważniejszy od zysku.

Podstawowym celem ruchu na rzecz sprawiedliwego handlu jest zbudowanie bezpośrednich relacji pomiędzy producentami w krajach biedniejszych, a konsumentami w bogatych częściach świata. Jednak o sprawiedliwym handlu możemy myśleć także w kontekście lokalnym.

W zglobalizowanym świecie, zdominowanym przez supermarkety, farmy przemysłowe i żywność z drugiego końca świata warto szukać relacji z lokalnymi rolnikami i skracać długie łańcuchy żywnościowe. I właśnie takie zadanie wyznaczyła sobie warszawska Kooperatywa Dobrze.

O tym, czym dla nich jest sprawiedliwy handel i jak wdrażają tę ideę w codziennej pracy i podczas zakupów rozmawiamy z Kasią Kalinowską – członkinią zarządu, Joanną Humką – koordynatorką projektu Kooperatywy na rzecz ekonomii solidarnej i społecznej oraz Marią i Piotrem Poszytek – członkami Kooperatywy.

podobne odcinki

19/04/2021

Radio Orient: #6 – Kultura dla Klimatu i Płaskowyż Klimatyczny

05/04/2022

Kalkulator: #30 Interview w/Karolina Mętrak (eng)