Pasmo gościnne: Ewa Hubar i jej gość – Daniel Godinez Nivón

23/02/2022

Pierwsza audycja Czasu Snu. W przeszłości i w teraźniejszości, o snach i o wyśnionej rzeczywistości. O sztuce, która jest z czasu snu.
Gościnnie – opowieść artysty Daniela Godinez Nivón, o jego twórczości i doświadczeniu realizacji projektów artystycznych osadzonych w kontekście etnicznym, związanych ze społecznymi praktykami wspólnotowymi – tequio i ze snami.
//odcinek w dużej części w języku angielskim//

Angielska wersja występującego wiersza:
I fell under a bridge
a flower is withered
the soul of my land marked by the sun
snow of fire that doesn’t burn
I’m used to not being dead
I have eyes all over my body, they only see you
when I still didn’t exist
in the night in flames
form and content
the birds sing in all languages
welcome to the impossible
I must return to my planet
I remember the day I was born
it will be tomorrow

traklista
  • Fragment instalacji dźwiękowej - Fernando Vigueras
podobne odcinki

29/03/2021

Radio Orient: #5 Artysta – Zawodowiec

05/03/2022

Czeczota: XXII Czeczotowy Dzień Kobiet

24/03/2021

Godzina Szumu: #31 – Bolesław Chromry, Bartosz Zaskórski