Pasmo gościnne: Pawilon x Radio Kapitał

21/06/2023

Audycja Pawilonu dla Radia Kapitał składa się z trzech rozmów nagranych podczas trzydniowego wydarzenia Alpha-polis. Koncert, warsztaty, filmy i dyskusje zbierały wszystkie wątki, jakie porusza tegoroczne hasło programowe Alpha, a jednocześnie wyznaczały kierunki tematów, jakie poruszać będziemy w kolejnych miesiącach.

podobne odcinki

09/02/2021

Musurgia Universalis: #3

21/08/2021

Nowa Dekada: #22 – Kosmos

02/07/2020

Kawa z Panem Winylem: #5 HISTORIA REJESTROWANIA DŹWIĘKU