Pasmo gościnne: RYS/OPIS – audiodeskrypcja Łodzi

12/07/2023

Jak brzmią łódzkie rzeźby? Co mówią do nas murale? Czy mozaika może wywołać uśmiech na naszych twarzach?
RYS/OPIS – audiodeskrypcja Łodzi na 600. urodziny.

Fundacja ARTernatywa zaprasza wszystkich Łodzian do artystycznego świętowania okrągłego jubileuszu naszego miasta. Program zawiera w sobie elementy istotne dla pełnego oraz – przede wszystkim – dostępnego doświadczania naszego miasta. Przybliżamy dziedzictwo historyczne i kulturowe Łodzi w sposób nastawiony na doświadczanie sensoryczne.

podobne odcinki

05/05/2023

SDK dostępne: 5 – Baśnie z Anią