Po nutce do kłębka: #106 – Warszawa #2

07/04/2022
Paweł Gawlik

Dwa tygodnie temu w pierwszej audycji o Warszawie przypatrywaliśmy się odbudowie i powstawaniu nowych osiedli, to teraz wybierzemy się na tereny zielone, chaszcze, nieużytki i na warszawskie peryferie.

podobne odcinki

20/12/2020

Pasmo dla Ziemi: Strajk dla Ziemi w Eterze #5

14/05/2022

Królestwo roślin i zwierząt: Bardzo Zielone Szkoły